Företagare

Att vara småföretagare

Har du tankar på att starta eget? Det är ett stort steg att skapa sig ett liv som företagare. Speciellt då man då man varit anställd under många år. Man behöver helt enkelt delvis omdefiniera vem man är.

Nu är det du som är chefen. Det är upp till dig, ingen annan, att själv se till att tjäna in pengarna till ditt företag – för din och din eventuella familjs försörjning.

 

Risk & Osäkerhet
Självklart finns det risker förknippade med att starta eget. Övergången från att vara anställd till att driva eget företag innebär en enorm omorientering. Från att få en lön utbetald varje månad, något som du förmodligen tog för givet att den skulle komma, till att helt vara beroende på den omsättning du har i ditt företag, är en minst sagt gigantisk omställning. Det kan vara ganska så omtumlande, äventyrligt och nervkittlande. Fast många gånger är det också vara förknippat med stor osäkerhet.

Det är skillnad på risk och osäkerhet. Man brukar säga att det går att beräkna kostnaden/intäkten för att beräkna risk. Det går alltså att sätta ett värde i kronor. Antingen så gick chansningen hem så att företaget gjorde en god vinst eller så förlorade man, till en viss kalkylerad (beräknad) förlust.

Osäkerhet däremot är endast förknippad med en otäck känsla, den går inte att räkna på.images

 

Långa betalningsfrister mellan små och stora företag
Det har framkommit att potentiella företagare oftast oroar sig för hur de ska kunna finansiera sin verksamhet. Något som delvis kan kopplas till att det förekommer långa betalningsfrister mellan små och stora företag, till de små företagens nackdel.

Promemorian ”Tvingande regler om betalningstider i näringslivet” behandlar frågan om hur
man kan stärka små och medelstora företags ställning gentemot större aktörer när det gäller betalningstider. Det kan ha förflutit upp till 90 dagar eller mer innan det att mindre företag erhållit betalning för utförd prestation/leverans.

Enligt promemorian stärks den svagare parten genom att det föreslås att en fordran som uppstår genom handelstransaktioner mellan näringsidkare ska betalas senast inom trettio dagar från det att borgenären framställt krav på betalning. Denna reglering tvingande. Det innebär att parterna inte kan frångå reglerna genom att avtala om längre betalningstid.

 

Skydda dina utestående fordringar
Något som är viktigt för företag är att se till att man har en kortsiktig betalningsförmåga, att ha god likviditet.

Ett sätt förbättra likviditeten och ordna finansieringen av din dagliga verksamhet är att sälja dina utestående fordringar. Numera finns det aktörer som Fakturino som genom sin tjänst hjälper dig att få pengar direkt istället för att behöva vänta trettio, nittio dagar eller mer.

Som sagt det är viktigt att för dig som småföretagare att ha ett jämnt pengaflöde – att ha pengar i kassan – inte medel inlåsta i utestående fordringar.