CSR

Konferensresor

Konferensresor

Det är allmänt känt att vi har lättare att minnas sådant som vi lär oss i samband med starka upplevelser. Det är därför konferensresor är ett så bra format för inlärning och problemlösning. Vi är helt enkelt mer på alerten och mer mottagliga när vi befinner oss utanför det allt […]

CSR – vad är det?

CSR – vad är det?

CSR står för det engelska Corporate Social Responsibility. Det innebär att företag på ett aktivt sätt tar egna initiativ för att engagera sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med sina intressenter. Här inkluderas anställda – både ledare och medarbetare – kunder, leverantörer, fackliga representanter och ägare. Självklart […]

CSR