Inlägg taggade med "Arbetsgivare"

Kollektivavtal

Kollektivavtal

Kollektivavtal regleras i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.  I MBL regleras vilka rättigheter och skyldigheter tecknande av ett kollektivavtal innebär för avtalsparterna. Ett kollektivavtal är alltså gällande för dig i din egenskap av arbetsgivare och för dina anställda.   Hur nås kollektivavtal? I regel nås kollektivavtal genom kollektiva förhandlingar. […]