Inlägg taggade med "Anställda"

Att tänka på när du köper kontorsmöbler

Att tänka på när du köper kontorsmöbler

Det är många saker att ta med i beräkningarna när man ska köpa nya kontorsmöbler, särskilt om du har anställda. Då är det inte bara dina egna åsikter som räknas, utan även dina anställdas, eftersom de också kommer att använda möblerna och måste trivas med dem. Alla faktorer man måste […]

Kollektivavtal

Kollektivavtal

Kollektivavtal regleras i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.  I MBL regleras vilka rättigheter och skyldigheter tecknande av ett kollektivavtal innebär för avtalsparterna. Ett kollektivavtal är alltså gällande för dig i din egenskap av arbetsgivare och för dina anställda.   Hur nås kollektivavtal? I regel nås kollektivavtal genom kollektiva förhandlingar. […]