CSR / Företagare

Konferensresor

Det är allmänt känt att vi har lättare att minnas sådant som vi lär oss i samband med starka upplevelser. Det är därför konferensresor är ett så bra format för inlärning och problemlösning. Vi är helt enkelt mer på alerten och mer mottagliga när vi befinner oss utanför det allt för invanda. Det finns alltså ett direkt samband mellan hur roligt vi har på en konferens och den nytta konferensen skapar hos det företag eller den organisation där vi arbetar. Ett tips är att låta ett företag som verkligen kan destinationen ta hand om allt det praktiska runt konferensen. På så vis får man ut mer av en konferensresa.