Företagare

Försäkringar för företagare

Som ägare av ett nystartat företag har man mycket att tänka på. Antagligen är man exalterad över att få komma igång med sin verksamhet och göra det man drömt om. I uppstartsfasen brukar också de ekonomiska resurserna vara begränsade. Dessa två faktorer gör sannolikt att man inte tänker på eller prioriterar bort försäkringar. Problemet med försäkringar är dock att man inte saknar dem förrän man verkligen behöver dem, och då är det redan för sent. Om det är en sak du ska göra tidigt i ditt företags uppstartsfas är det därför att se över vilka försäkringar du behöver för att skydda dig, din ekonomi och i förlängningen, din familj.

För vissa branscher krävs särskilda försäkringar. En sjukgymnast, tandläkare eller annan vårdgivare måste till exempel teckna en patientförsäkring, för att patienter som eventuellt skadas under behandling ska få ekonomisk ersättning. Andra försäkringar är mer generella, och är aktuella för alla företagare oavsett bransch. Det gäller till exempel ansvarsförsäkringen. Ansvarsförsäkringen skyddar dig som företagare om du skulle begå ett misstag i ditt arbete som gör att kunden stämmer dig eller kräver dig på skadestånd. Sådana processer kan bli ödesdigra för din ekonomi utan en försäkring som täcker kostnaderna.försäkringar för företagare

Något annat som kan bli mycket kostsamt som egenföretagare är att bli sjuk. Detta eftersom man inte bara förlorar inkomsten från det jobb man kunde ha utfört under sjukdomsperioden, utan också riskerar att förlora kunder permanent. Som egenföretagare har du rätt till sjukpenning, precis som anställda, och sjukpenningen baseras på hur mycket du har tagit ut i lön. Med en sjukdomsförsäkring kan du dock garantera att du får vård snabbare och därmed kommer tillbaka till arbetet snabbare.

En försäkring som kan kännas makaber att teckna, men som är mycket viktig att ha om olyckan skulle vara framme, är en livförsäkring. Med en livförsäkring kan din familj få ekonomisk kompensation om du skulle avlida i förtid, antingen i form av ett engångsbelopp eller genom en löpande pension, beroende på villkoren i försäkringen.

Som företagare har man alltid mycket på sitt bord och många saker i huvudet, som slåss om ens uppmärksamhet. Men om det är en sak du inte ska prioritera bort eller skjuta upp till imorgon, så är det att teckna de försäkringar du behöver.