Okategoriserade

Går det att kombinera CSR och lönsamhet?

Låt oss börja med att reda ut vad CSR är. För det råder, inte minst på svenska marknaden, en viss begreppsförvirring, till stor del beroende av en felaktig översättning av begreppet. Corporate Social Responsibility, CSR, har på svenska, av många, översatts till socialt ansvar medan den rätta översättningen borde vara socialt samhällsansvar, vilket ger ett mycket bredare innehåll och därmed också täcker in de tre delar som CSR byggs kring, nämligen ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande, socialt och etiskt ansvarstagande. Vad innebär då dessa tre ansvarstagande i praktiken för företaget? Här har nästa misstag runt CSR uppstått, då många tror att CSR handlar om välgörenhet, men så är inte alls fallet.

Innebörden av CSR

Om vi skulle prata om Expertens bästa tips för det företag som vill satsa på CSR skulle det troligen kunna sammanfattas i ordet genuinitet. Skall ett företag få slagkraft med CSR gäller det att det syns genom hela företagets handlande. Att förvalta företagets resurser väl och att ställa krav på underleverantörernas produktionsmetoder och personalpolitik. Att handla på ett sätt som är långsiktig hållbart ur miljösynpunkt längs hela produktionskedjan att ta hand om sin personals fysiska och psykiska hälsa. Men också att se till att personalen består av en blandning av individer som motsvarar samhällets demografi. Ingen grupp skall känna sig diskriminerad på arbetsplatsen. Det finns också ett externt ansvar som innebär att ingen kundgrupp heller skall känna sig diskriminerad.

CSR och lönsamhet

Man skulle kunna säga att CSR är lite av kejsarens nya kläder, för det var just så här förutseende företagare handlade fram till 60-talet, innan ekonomerna fick allt mera att säga till om runt styrelseborden. Ekonomerna såg mera till kortsiktiga vinster och treårsplaner än till stabilitet och förtroende som var svårt att mäta i kronor och ören. Men kan det då finnas ekonomisk lönsamhet i att införa CSR på företaget? Frågan är retorisk, för finns det något företag som går sämre för att man har personal som trivs? Finns det något företag som säljer mindre för att kunderna känner förtroende för företagets miljöpolicy? Finns det något företag som går sämre för att det planerar för sin framtid?