Okategoriserade

Hitta din nästa medarbetare på sociala medier.

Sociala medier spelar en allt större roll i rekryteringsprocessen. Sociala profiler av de potentiella medarbetarna undersöks på olika plattformer online. Studier visar att social media har blivit det vanligaste universella verktyget för att finna nya passande medarbetare. 92% av rekryteringsansvariga använder sig av sociala medier som en del av rekryteringsprosessen. De vanligaste plattformerna inom sociala medier där nya medarbetare hittas är Linkedin, Facebook och Twitter. Många rekryterare är inte heller rädda för de nyare sociala medierna såsom Vimeo och Snapshat, vilka redan används flitigt av många för att hitta rätt medarbetare till företag.

Företaget hittar till medarbetaren

Många företag använder sig av sociala medier för att bygga upp sitt märke. Låt oss titta närmare på Lidls strategi för rekrytering, som är ett perfekt exempel på hur kampanjer på sociala medier kan förbättra möjligheter till rekrytering. Eftersom Lidl är i en expansionsfas och växer stadigt behöver de snabbt och effektivt locka fler medarbetare till företaget och samtidigt ge Lidl ett gott rykte såsom arbetsgivare. De vill skapa en bild av en etnisk variation med blandade åldrar och erfarenheter hos företaget och på så vis skapa en attraktiv arbetsplats för nya medarbetare. Genom sin kampanj på sociala medier lyckades Lidl komma ut med sitt budskap till mängder av potentiella medarbetare och kampanjen var lyckad.

Nya tider – nya strategier

Sociala medier har gjort det möjligt för företag att söka och finna personer inom speciella kategorier, erfarenheter eller beteenden på ett mycket mer kostnadseffektivt sätt. Förut var det vanligare med jobbannonser som vände sig till en massa, och att de potentiella kandidaterna behövde söka sig till företagen. Urvalsprocessen blir då både tidskrävande och dyr jämfört med att använda sig av sociala medier och det tar längre tid att hitta den perfekta medarbetaren. Med onlineplattformar såsom Linkedin och Facebook finns mycket information om de potentiella medarbetarna redan tillgänglig för företaget och de kan välja att rikta in sig på ett geografiskt läge, intressen och ålder. Företagen når därmed enkelt ut till enskilda personer istället för en specifik målgrupp.