Senaste inläggen

Hnads of businessman holding a young green plant growing on a pile of golden coins / Business growth with environmental concern / Corporate Social Responsibility

Går det att kombinera CSR och lönsamhet?

Låt oss börja med att reda ut vad CSR är. För det råder, inte minst på svenska marknaden, en viss begreppsförvirring, till stor del beroende av en felaktig översättning av begreppet. Corporate Social Responsibility, CSR, har på svenska, av många, översatts till socialt ansvar medan den rätta översättningen borde vara […]

Marketing segmentation, target audience, customers care, customer relationship management (CRM), customer analysis and focus group concepts with wide composition.

Hitta din nästa medarbetare på sociala medier.

Sociala medier spelar en allt större roll i rekryteringsprocessen. Sociala profiler av de potentiella medarbetarna undersöks på olika plattformer online. Studier visar att social media har blivit det vanligaste universella verktyget för att finna nya passande medarbetare. 92% av rekryteringsansvariga använder sig av sociala medier som en del av rekryteringsprosessen. […]

Konferensresor

Konferensresor

Det är allmänt känt att vi har lättare att minnas sådant som vi lär oss i samband med starka upplevelser. Det är därför konferensresor är ett så bra format för inlärning och problemlösning. Vi är helt enkelt mer på alerten och mer mottagliga när vi befinner oss utanför det allt […]

Bygg ut och vårda ditt nätverk

Bygg ut och vårda ditt nätverk

I dagens digitala värld, där allt mer har kommit att handla om sociala medier, även i företagsvärlden, kan det ibland kännas som att vikten av de personliga mötena och relationerna har minskat. Så är dock inte fallet, och nätverkande i verkliga livet är fortsatt ett viktigt verktyg för företagare för […]

Att tänka på när du köper kontorsmöbler

Att tänka på när du köper kontorsmöbler

Det är många saker att ta med i beräkningarna när man ska köpa nya kontorsmöbler, särskilt om du har anställda. Då är det inte bara dina egna åsikter som räknas, utan även dina anställdas, eftersom de också kommer att använda möblerna och måste trivas med dem. Alla faktorer man måste […]

Försäkringar för företagare

Försäkringar för företagare

Som ägare av ett nystartat företag har man mycket att tänka på. Antagligen är man exalterad över att få komma igång med sin verksamhet och göra det man drömt om. I uppstartsfasen brukar också de ekonomiska resurserna vara begränsade. Dessa två faktorer gör sannolikt att man inte tänker på eller […]

Marknadsföring för småföretagare

Marknadsföring för småföretagare

Som småföretagare kan det vara svårt att nå ut till sina kunder. I uppstartsperioden, när man behöver marknadsföring som mest, har man kanske inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att satsa på annonser eller reklam, och även efter att man samlat ihop en buffert kan en enda felsatsning, en enda […]

Din guide i näringslivet

Din guide i näringslivet

De stora företagen syns och tar plats och många av dem har en välkänd logga. Små och medelstora företag behöver också synas för att bli igenkända och nå ut till sin kundkrets och här finns det en värld av möjligheter att nå ut till sina befintliga och nya kunder. Våga […]

Kollektivavtal

Kollektivavtal

Kollektivavtal regleras i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.  I MBL regleras vilka rättigheter och skyldigheter tecknande av ett kollektivavtal innebär för avtalsparterna. Ett kollektivavtal är alltså gällande för dig i din egenskap av arbetsgivare och för dina anställda.   Hur nås kollektivavtal? I regel nås kollektivavtal genom kollektiva förhandlingar. […]

Att vara småföretagare

Att vara småföretagare

Har du tankar på att starta eget? Det är ett stort steg att skapa sig ett liv som företagare. Speciellt då man då man varit anställd under många år. Man behöver helt enkelt delvis omdefiniera vem man är. Nu är det du som är chefen. Det är upp till dig, […]